Support
W.Solution Steel
091-8790072, 063-1958853, 02-0489407
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Shelf Support Floor

วันที่: 17-06-2016


Shelf Support Floor

 

 Shelf Support floor เป็นชั้นลอยที่ใช้โครงสร้างของชั้นวางด้านล่าง เป็นฐานเพื่อใช้ในการต่อเติมชั้นใช้งานด้านบนให้เป็นชั้นลอย เพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่ความสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         

Tel: 091-8790072, 063-1958853, 02-0489407| Email: sales@wsthailand.com, wsolutionsteel@gmail.com