รถเข็นสำเร็จรูป                    
      จำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนย้าย, รถเข็นเอนกประสงค์, เพื่อใช้งานขนส่งสินค้า หรือบริการ    
    ทั้งในระดับสำนักงาน และระดับงาน อุตสาหกรรม แข็งแรง ทนทาน    
                                                 
           
           
           
           
           
           
           
    รถเข็นสำเร็จรูป : รุ่น Han-01     รถเข็นสำเร็จรูป : รุ่น Han-02   รถเข็นสำเร็จรูป : รุ่น Han-03    
    รับน้ำหนัก 200-500 กก.     รับน้ำหนัก 150 - 250 กก.   รับน้ำหนัก 150 - 250 กก.    
                                                   
           
           
           
           
           
           
           
    รถเข็นสำเร็จรูป : รุ่น Han-06     รถเข็นสำเร็จรูป : รุ่น TP-01   รถเข็นสแตนเลสสำเร็จรูปพับได้    
    รับน้ำหนัก 250 กก.     รับน้ำหนัก 200 กก.   รับน้ำหนัก 200 กก.    
       
           
           
           
           
           
           
             
      รถเข็นช้อปปิ้ง บรรจุ 80   รถเข็น 2 ล้อ ( พับเก็บได้ )   รถเข็นถังพลาสติก    
      150 และ 180 ลิตร                     รุ่น BIN-01 (26G)