บริษัท ดับบลิว. โซลูชั่น สตีล จำกัด เป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้า    
      ระบบน็อคดาวน ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า    
      ผลิต จำหน่ายชั้นวางสต็อก Warehouse Storage System    
      โดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น Micro Rack, Medium Rack    
      Longspan Shelf, Selective Rack, Mezzanine Floor    
                    Shelf Support Floor, Roller Rack, Stacking Pallet    
      และงานสั่งทำทุกชนิด Make To Order สินค้าผลิตจากเหล็ก    
      สแตนเลส สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป    
                                   
         
      W. Solution Steel Co., Ltd. is a distribution center for    
      knock-down products. Design products according    
                    to customer objectives Production and distribution    
      of stock shelves, Warehouse Storage System    
      by experts such as Micro Rack, Medium Rack    
      Longspan Shelf, Selective Rack, Mezzanine Floor    
      Shelf Support Floor, Roller Rack, Stacking Pallet    
      And all kinds of work to order Make To Order    
      products made of steelStainless steel for general    
                    industrial use